Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
Dec 1 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
Dec 1 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
3
5
8
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
Dec 8 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
Dec 8 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
10
12
15
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
Dec 15 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
Dec 15 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
17
19
20
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
Dec 20 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
Black Belt Class TKD 7:00 pm
Black Belt Class TKD
Dec 20 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
22
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
Dec 22 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
23
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
Dec 23 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
24
26
27
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
Dec 27 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
Black Belt Class TKD 7:00 pm
Black Belt Class TKD
Dec 27 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
29
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
Dec 29 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
30
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
Dec 30 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
31