Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 2 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 2 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
Elite Team TKD 7:00 pm
Elite Team TKD
May 2 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
3
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 3 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
4
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 4 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 4 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
5
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 5 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
6
7
8
9
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 9 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 9 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
Elite Team TKD 7:00 pm
Elite Team TKD
May 9 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
10
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 10 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
11
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 11 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 11 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
12
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 12 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
13
14
15
16
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 16 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 16 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
Elite Team TKD 7:00 pm
Elite Team TKD
May 16 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
17
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 17 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
18
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 18 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 18 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
19
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 19 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
20
21
22
23
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 23 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 23 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
Elite Team TKD 7:00 pm
Elite Team TKD
May 23 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
24
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 24 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
25
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 25 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 25 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
26
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 26 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
27
28
29
30
Taekwondo Class MW 5:30 pm
Taekwondo Class MW
May 30 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
Cedar Rapids Kumdo 6:40 pm
Cedar Rapids Kumdo @ Jungs Tae Kwon Do
May 30 @ 6:40 pm – 7:40 pm
 
Elite Team TKD 7:00 pm
Elite Team TKD
May 30 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
31
Kumdo Class 6:30 pm
Kumdo Class
May 31 @ 6:30 pm – 7:30 pm