Aug
30
Mon
Taekwondo Class MW
Aug 30 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Aug
31
Tue
Black Belt Class
Aug 31 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Kumdo Class
Aug 31 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Sep
1
Wed
Taekwondo Class MW
Sep 1 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Sep
2
Thu
Taekwondo Class
Sep 2 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Kumdo Class
Sep 2 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Sep
3
Fri
Weapons Class
Sep 3 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Sep
6
Mon
Taekwondo Class MW
Sep 6 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Sep
7
Tue
Black Belt Class
Sep 7 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Kumdo Class
Sep 7 @ 6:30 pm – 7:30 pm